Welder Machine Welding

DX-50A Spot Welding Hand-held Pulse Spot Welder Welding Machine Jewelry Process

DX-50A Spot Welding Hand-held Pulse Spot Welder Welding Machine Jewelry Process

DX-50A Spot Welding Hand-held Pulse Spot Welder Welding Machine Jewelry Process
Name: DX-50A laser spot welding machine. Welding range: 0.5-1.2mm. DX-50A Laser spot welding machine1.
DX-50A Spot Welding Hand-held Pulse Spot Welder Welding Machine Jewelry Process